WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

( + 4 8 ) 6 0 1 – 6 2 – 7 7 – 8 8
R e c e p c j a N a t u r a P a r k
eleganckie holenderskie rowery, doskonałe do
wycieczek leśnych i zwiedzania mierzei

1 godzina
10zł

cały dzień
35zł